Praktyki i Staże - Werner Kenkel Krzycko

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Zdjęcie
Zdjęcie
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Zalecany format zdjęcia: 200x260px. Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB.
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WERNER KENKEL Spółka z o.o. ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. +48 65 533 15 00, e-mail info@wernerkenkel.com.pl 
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod  adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

 

  1. Dane będą przetwarzane dla poniższych celów:

 

  • Przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku aplikowania o pracę) – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane te będą przetwarzana do momentu wycofania zgody ale nie później niż do 12 miesięcy;
  • Odbycia praktyk absolwenckich (w przypadku aplikowania o praktykę absolwencką) – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawy z dnia z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Odbycia praktyk (w przypadku aplikowania o praktykę) – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa wynikający z ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym a na dodatkowe dane dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • Odbycia staży (w przypadku aplikowania na staż) – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby;
  • Archiwizacji danych i udokumentowania przeprowadzonych procesów – podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (archiwizacja danych w celach dowodowych). Dane te będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.